zamach 2

Imię
Józef Piłsudski postanowił wystawić w wyborach własną partię i zmienić Polskę, wygrywając wybory.
Józef Piłsudski postanowił spacerować po Warszawie i pocieszać biednych ludzi obiecując, że kiedyś będzie lepiej.
Józef Piłsudski stanął na czele armii, wkroczył do Warszawy, obalił rząd i prezydenta i wprowadził własne rządy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here