Zakony rycerskie

Imię

To członkowie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie założonego w 1190 roku.  Zgromadzenie opuszczonego wyboru do sprawowania opieki nad krzyżowcami i pielgrzymami z Niemiec.  Po wycofaniu się z Ziemi Świętej zakonnicy utworzyli silne państwa nad Bałtykiem.

Zakon Szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, zostali powołani w 1113 roku. Pochodzili głównie z rycerstwa włoskiego. Po klęsce krucjat joannici osiedlili się na Cyprze, a następnie na wyspie Rodos i Malcie. Z tego powodu bywają nazywani także zakonem maltańskim.
Bracia Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyń Salomona.  Zrzeszający powszechnie Francuzów zakon powstał w 1119 roku. W ciągu prawie dwustu lat zgromadził wielkie bogactwa i liczne posiadłości w całej Europie. Został zlikwidowany w 1312 roku przez papieża, a jego majątek zagarnął król Francji

Zakon templariuszy został założony na początku XI wieku.

Krucjaty i wyprawy krzyżowe znaczą to samo.

Templariusze byli tchórzliwi i bali się walczyć.

Odnaleziony w 2001 roku pergamin z Chinon potwierdził niewinność templariuszy.

Na strojach templariuszy widniał krzyż koloru niebieskiego.

Odszukaj informacje, czy któryś z tych 3 zakonów, które pojawiły się na dzisiejszej lekcji prowadzi działalność obecnie. Jeśli tak, to jaki i czym się zajmuje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here