Wulkany

Imię
Kraina Wygasłych Wulkanów, o której dzisiaj mówiliśmy znajduje się w:
Jak nazywa się najwyższy wygasły wulkan w Polsce?
Jakich zwierząt nie zobaczymy w Krainie Wygasłych Wulkanów?
W jakim regionie Polski znajduje się Kraina Wygasłych Wulkanów?
Czy w Krainie Wygasłych Wulkanów możemy zobaczyć jakieś rośliny, które rosną tam od czasu epoki lodowcowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here