wierszyki na cześć stalina

Imię
Przeczytaj fragment wiersza pt. Rzeka Adama Ważyka. Poszukaj innych przykładów twórczości powstającej na cześć Józefa Stalina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.