Wielkanoc przysłowia

Imię

w Wielką Niedzielę wróży urodzaju wiele.
Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez .
Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po .
Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą przywalone.
Kiedy w Wielkanoc deszcz pada, w całym suchość włada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here