wielka mała litera 2

Imię

Wielką literą zapisujemy nazwy państw i , np. Polska, Argentyna, Rzeszów, Berlin, oraz nazwy mieszkańców i mieszkanek , np. Polak, Rosjanin, Japonka, Nowozelandka. Małą literą zapiszemy nazwy mieszkańców i mieszkanek , np. szczecinianin, lublinianka, paryżanin, rzymianka. Podobnie zapiszemy utworzone od nazw państw i miast, np. chilijski, zambijska, wrocławski, gnieźnieńska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here