wieliczka uzupełnianie

Imię

Kopalnia soli w Wieliczce jest jedną z najstarszych na świecie. Działała ona bez przerwy od czasów średniowiecza aż po XX wiek, kiedy założono tam muzeum. Zwiedzanie kopalni jest prawdziwą przygodą w trakcie której turyści głęboko pod ziemię. Kopalnia ma aż 9 poziomów i liczne . W komorach powstałych po wydobyciu soli można zobaczyć nie tylko rzeźby, ale także podziemne , sceny z życia górników czy narzędzia i maszyny, którymi się oni posługiwali jak na przykład .


Wizyta w kopalni jest niezapomnianym przeżyciem pozwalającym poznać tajniki zawodu górniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here