Wędrówki po Polsce

Imię
Wawelska jaskinia jest nazywana:
Urwany hejnał z wieży mariackiej przypomina o:
Gdańsk podobnie jak:
Poznań słynie z:
Które zdanie jest prawdziwe?
Toruń słynie z:
Według legendy nazwa Warszawa pochodzi od imion:
W Katowicach można:
Które zdanie jest FAŁSZYWE?
We Wrocławiu:
W Gnieźnie można znaleźć rzeźby:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.