UstrojRP

Imię
Kieruje państwem, rządzi.
Mogą odrzucać veto.
Reprezentuje kraj na zewnątrz.
Rozstrzygają spory między różnymi instytucjami.
Sprawdzają czy ustawa jest zgodna z konstytucją.
Decyduje o wprowadzeniu płatnych stref parkowania w mieście.
Ustanawiają nowe prawo.
Pisze projekt budżetu.
Może składać veto do ustaw.
Decyduje o budowie chodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here