UE instytucje

Imię
Uzupełnij odpowiednimi instytucjami: Trybunał Sprawiedliwości, Rada Europejska, Parlament Europejski

Jedną z takich instytucji jest , wybierany przez mieszkańców Unii Europejskiej. Jego siedzibą jest Strasburg. Obrady odbywają się także w Brukseli i Luksemburgu. Ważna  jest również , składająca się z szefów państw i rządów krajów należących do Unii. W 2014 roku jej przewodniczącym został Polak - Donald Tusk. Wśród instytucji europejskich znajduje się także , który dba o przestrzeganie jednolitego prawa we wszystkich krajach Unii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here