UE cele

Imię
Państwa Unii Europejskiej chcą, aby wszyscy mieli równe prawa i szanse.
Państwa należące do Unii wychodzą z założenia, że lepiej ze sobą rozmawiać, niż prowadzić wojny.
Na terenie Unii Europejskiej panuje wolność handlu, a także wolność przemieszczania się, zamieszkania i podejmowania pracy w różnych krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.