test spotkanie nad morzem

Imię
Jak na imię i nazwisko ma główna bohaterka tej książki?
Dlaczego Danusia wyjechała nad morze?
Jak na nazwisko mieli przybrani dziadkowie Elzy?
Do kogo przyjechała Danusia?
Jak nazywał się dom Pani Ady?
Czemu Elza nie umiała czytać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here