test o ONZ

Imię
Co oznacza skrót ONZ?
Polska jest członkiem ONZ od roku...
W którym z tych miast znajduje się jedna z siedzib ONZ.
Które kraje mają w ONZ prawo weta?
Czym zajmuje się ONZ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here