Test lata 70. XX wieku w Polsce

Imię

  1. Dlaczego rządy Gomułki były określane mianem „małej stabilizacji”?

2. Omów problemy gospodarcze Polski w latach 60. XX wieku.

3. Przedstaw wpływ wydarzeń Marca’68 i Grudnia ‘70 na Wybrzeżu na pozycję Gomułki w aparacie władzy i społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.