test Kapelusz za 100 tysięcy

Imię

Jaki był pseudonim Krysi – głównej bohaterki?

Jak miał na imię brat Krysi?
Gdzie Krysia wraz ze swą rodziną wybrała się na wakacje?
Jak się nazywała miejscowość, w której przebywali?
Czym się interesował Maciej?
Kim był pan Walery Kolanko?
Za kogo podawała się pani Monika?
Kto należał do gangu na Saskiej Kępie?
W co lubiła grać mama Krysi?
Jaki napis widniał na niebieskiej teczce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here