test historia pierwsi krolowie

Imię
Któremu władcy Polska zawdzięcza przyjęcie chrztu?
Zaznacz, o kim mowa: Był pierwszym królem Polski. W czasach jego panowania odbył się słynny zjazd gnieźnieński.
Zaznacz, o kim mowa: Pochodził z Litwy. Po zawarciu unii z Polską przyjął chrzest, poślubił królową Jadwigę i został koronowany na króla.
Zaznacz, o kim mowa: Uznawany jest za pierwszego historycznego władcę Polski. Pochodził z dynastii Piastów. Jego żoną była księżna Dobrawa.
Zaznacz, o kim mowa: Urodził się w Toruniu. Był najsłynniejszym polskim astronomem, a także uznanym lekarzem.
Założył(a) Akademię Krakowską:
Mikołaj Kopernik przedstawił światu swoją teorię o Układzie Słonecznym. Jest ona nazywana teorią...
Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.  • Zawisza Czarny był księciem z dynastii Piastów.

  • Bitwa pod Grunwaldem zakończyła się klęską wojsk zakonu krzyżackiego.

  • Pierwszą stolicą Polski był Kraków.

  • Celem wyprawy biskupa Wojciecha do Prusów było nawrócenie ich na chrześcijaństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here