test dynastia miziołków

Imię
Prawdziwe imię Kaszydła, siostry Miziołka, to:
Co robił Papiszon, kiedy chciał pobyć sam?
Co Mały Potwór włożył sobie do nosa?
Jak Piroman chciał wpłynąć na zachowanie nauczycieli?
Kto wygrał osiedlowe mistrzostwa w jeździe na deskorolce?
Jak rodzina Miziołków nazwała swojego szczura? (wpisz jedno imię)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here