test co tam u ciumków

Imię
Na czym polegał zakład Grzesia i taty?
W jaki sposób dzieci Ciumków usiłowały uratować futerko mamy?
Czego uczyła się Kasia słowami pomidor - ble, ogórek - mniam?
Czym okazał się tropiony przez dzieci Ciumków „Skarp”?
Jak miał na imię pies Ciumków?
Co wycięto Grzesiowi w szpitalu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here