Tatry

Imię
Najwyższy szczyt w (całych) Tatrach to:

Najwyższy szczyt polskich Tatr to:

Wysokość najwyższego w Polsce szczytu wynosi ...

Morskie oko to:
Symbolem którego parku narodowego jest zwierzę na obrazku?
Co dzieje się z temperaturą powietrza w górach wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza?

O ile stopni średnio na każde 100 m wysokości spada temperatura w Tatrach?

Górskie łąki to:

Zarys Giewontu najlepiej jest widziany z którego miasta?

Jakie zwierzęta są chronione w Tatrzańskim Parku Narodowym?

Charakterystyczne cechy krajobrazu gór wysokich to:

Giewont swoim kształtem przypomina:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here