Tango 4

Imię
Zapoznaj się z wykładem ekspertki Katarzyny Długołęckiej. Następnie wynotuj cechy charakterystyczne języka, jakim posługuje się Edek.
Przeanalizuj, jak za pomocą języka Edek wpływa na innych bohaterów Tanga.
Wypisz cechy języka, jakim posługuje się Edek?
Na podstawie wskazanych w poprzednim ćwiczeniu cech języka stosowanego przez Edka scharakteryzuj jego postać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here