szymborska

Imię

Nieobecność podczas „zajęć żmudnych”

Nieobecność kiedy „ciało zaczyna nas boleć”

Związki z zachwytami i lękami dzieciństwa

Związki ze „zdziwieniem, że jesteśmy starzy”

Niechęć do tłumu, walki o przewagę i interesów

Nierozróżnianie radości i smutku

Upodobanie do niepewności i ciekawości

Upodobanie do zegarów i luster, na które nikt nie patrzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here