szczeroscWwyspowiedzi

Imię

1. Połącz funkcję języka z odpowiadającym jej elementem komunikacji językowej. • funkcja fatyczna

 • funkcja ekspresywna

 • funkcja impresywna

 • funkcja poetycka

2. Określ funkcję poniższych komunikatów. • Autorem Innego świata jest Gustaw Herling - Grudziński.  

 • Naprawdę nie widzisz, że ta oferta to jedno wielkie oszustwo? 

 • Zdałam egzamin na 5! To mój szczęśliwy dzień!

 • Halo, halo...słyszysz mnie?

 • Cała rozpiętość natury! Od Kreatora do kreatury. (Stanisław Lec)

3. Rozpoznaj i zaznacz wypowiedzi nieszczere.

4. Wskaż przejawy kłamstwa.

5. Nazwij chwyt erystyczny zastosowany w poniższych wypowiedziach, przeciągając jego nazwę w ramkę pod zdjęciem. • Mam dużą szansę wygrać te wybory. Biorąc pod uwagę twoje podejście do wyborców, nie byłbym tego taki pewien.

 • Jesteś przecież idealnym kandydatem na burmistrza, chyba nie zamierzasz…   

 • Lepiej nie wierz wszystkiemu, co mówią twoi francuscy przyjaciele. To okropni hipokryci.

 • Zrozum mnie, właśnie straciłem pracę. Nie mam z czego oddać ci tych pieniędzy.

 • Jeśli jeszcze raz mnie obrazisz, wniosę sprawę do sądu.

 • Nie słyszałeś, że najzdrowszą dietą jest dieta śródziemnomorska?

6. Zaznacz związki frazeologiczne, pokrewne znaczeniowo z frazeologizmem kłamstwo ma krótkie nogi.

7. Uzupełnij związki frazeologiczne słowem prawda lub kłamstwo. Pamiętaj o zachowaniu właściwej formy rzeczownika.

 • Bogiem a .

 • nie ostoi się.

 • Spojrzeć w oczy.

 • Mówić komuś w oczy.

 • nie popłaca.

 • Mijać się z .

 • w oczy kole.

 • przeminie, prawda nie zginie.

8. Spośród synonimów słowa kłamstwo wskaż te, które wskazują na nieszczerość wymierzoną przeciwko komuś.

9. Które z przykładów przedstawiają ironię, a które sarkazm?

 • Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,
  Czego się, miła, tak często spowiadasz?

 • Oj, przepraszam, czyżby Jaśnie Pani poczuła się urażona?

 • Zasłużyłem na tę nagrodę (puszczając oko) Cóż za skromność.

 • Piękną mamy jesień tego lata.

 • Z takim poparciem, mam dużą szansę wygrać te wybory. Cóż, najwidoczniej wyborcy jeszcze się na tobie nie poznali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here