szczeroscWwyspowiedzi

Imię

1. Połącz funkcję języka z odpowiadającym jej elementem komunikacji językowej. • funkcja fatyczna

 • funkcja ekspresywna

 • funkcja impresywna

 • funkcja poetycka

2. Określ funkcję poniższych komunikatów. • Autorem Innego świata jest Gustaw Herling - Grudziński.  

 • Naprawdę nie widzisz, że ta oferta to jedno wielkie oszustwo? 

 • Zdałam egzamin na 5! To mój szczęśliwy dzień!

 • Halo, halo...słyszysz mnie?

 • Cała rozpiętość natury! Od Kreatora do kreatury. (Stanisław Lec)

3. Rozpoznaj i zaznacz wypowiedzi nieszczere.

4. Wskaż przejawy kłamstwa.

5. Nazwij chwyt erystyczny zastosowany w poniższych wypowiedziach, przeciągając jego nazwę w ramkę pod zdjęciem. • Mam dużą szansę wygrać te wybory. Biorąc pod uwagę twoje podejście do wyborców, nie byłbym tego taki pewien.

 • Jesteś przecież idealnym kandydatem na burmistrza, chyba nie zamierzasz…   

 • Lepiej nie wierz wszystkiemu, co mówią twoi francuscy przyjaciele. To okropni hipokryci.

 • Zrozum mnie, właśnie straciłem pracę. Nie mam z czego oddać ci tych pieniędzy.

 • Jeśli jeszcze raz mnie obrazisz, wniosę sprawę do sądu.

 • Nie słyszałeś, że najzdrowszą dietą jest dieta śródziemnomorska?

6. Zaznacz związki frazeologiczne, pokrewne znaczeniowo z frazeologizmem kłamstwo ma krótkie nogi.

7. Uzupełnij związki frazeologiczne słowem prawda lub kłamstwo. Pamiętaj o zachowaniu właściwej formy rzeczownika.

 • Bogiem a .

 • nie ostoi się.

 • Spojrzeć w oczy.

 • Mówić komuś w oczy.

 • nie popłaca.

 • Mijać się z .

 • w oczy kole.

 • przeminie, prawda nie zginie.

8. Spośród synonimów słowa kłamstwo wskaż te, które wskazują na nieszczerość wymierzoną przeciwko komuś.

9. Które z przykładów przedstawiają ironię, a które sarkazm?

 • Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,
  Czego się, miła, tak często spowiadasz?

 • Oj, przepraszam, czyżby Jaśnie Pani poczuła się urażona?

 • Zasłużyłem na tę nagrodę (puszczając oko) Cóż za skromność.

 • Piękną mamy jesień tego lata.

 • Z takim poparciem, mam dużą szansę wygrać te wybory. Cóż, najwidoczniej wyborcy jeszcze się na tobie nie poznali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.