szare szeregi quiz

Imię

Powstańcze listy powinny mieć maksymalnie 25 słów.

Listy podczas Powstania były cenzurowane.

Listy należało przynosić do oddziałów pocztowych.

Harcerska Poczta Polowa służyła do przesyłania meldunków wojskowych.

Listy można było pisać nawet na najmniejszych kawałkach papieru.

Można było wysyłać dowolną ilość listów. Im więcej, tym lepiej, ponieważ ludność była wówczas lepiej poinformowana.
Listy nie spełniające zasad HPP były zwracane do adresata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.