Stan wojenny

Imię
W tzw. Bloku wschodnim znalazła się Austria.
W tzw. Bloku wschodnim znalazła się Szwajcaria.
Niemcy zostały podzielone na dwa państwa RFN oraz NRD. To drugie znalazło się w bloku wschodnim
Węgry były republiką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Litwa były republiką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Jak w czasach PRL zostało zmienione godło Polski:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here