Solidarnność9

Imię
Poszukaj w różnych źródłach informacji, gdzie w okresie stanu wojennego doszło do krwawo stłumionych manifestacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.