socrealizm

Imię
W którym kraju narodził się socrealizm?
Który z radzieckich pisarzy przedstawił zasady literatury socrealistycznej?
W jakich latach sztuka socrealistyczna dominowała w Polsce?
Gdzie znajduje się Galeria Sztuki Socrealizmu?
W którym mieście znajduje się Pomnik Czynu Rewolucyjnego?
W którym mieście znajduje się Dom Muzyki i Tańca?
Jak nazywa się autor obrazu „Podaj cegłę”?
Dzielnicą którego miasta jest Nowa Huta?
Który plac jest centralnym miejscem MDM?
Co oznacza skrót MDM?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.