sklepy z zoltymifirankami

Imię
Czy możliwość robienia zakupów w sklepach "za żółtymi firankami" mogła rzeczywiście stanowić atrakcję dla obywateli?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here