rzeczownik

Imię
Na jakie pytanie odpowiada rzeczownik?
Przeczytaj poniższy tekst:


Mały Jaś ma pięknego kota Filipa. Filip jest leniwy. Całymi dniami wyleguje się w wiklinowym koszyku na miękkiej poduszce. Ma rude futerko w czarne prążki, więc trochę przypomina małego tygrysa. Ozdobą Filipa jest biały krawat i skarpetki na łapach. Kot codziennie pije mleko, zabawnie mlaszcząc różowym językiem i poruszając wąsami. Kiedy Jaś głaszcze Filipa, kotek mruży zielone oczy i cicho mruczy.

Wypisz z niego przymiotniki (jest ich 11) i określ przypadek (mianownik, dopełniacz itd.) każdego z nich. Wskazówka: przy określaniu przypadka zwróć uwagę na rzeczownik stojący przy przymiotniku.

Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?
Przeczytaj poniższy tekst, znajdź w nim czasowniki (jest ich 6) i przekształć je na czas PRZYSZŁY.
Niektóre czasowniki można zmienić na 2 sposoby.


Pojechaliśmy na wycieczkę na Pojezierze Gnieźnieńskie. W Biskupinie zwiedzaliśmy osadę sprzed 2600 lat. Oglądaliśmy tam prehistoryczne naczynia gliniane, narzędzia i ozdoby.
Z Biskupina wyruszyliśmy kolejką wąskotorową do Wenecji, gdzie w miejscowym muzeum obejrzeliśmy wiele starych, małych lokomotyw. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem.
Na jakie pytania odpowiada czasownik?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here