rozbiory

Imię

Uzupełnij poniższy tekst
Zabory komplikowały życie Polaków nawet pod względem , by jechać z Krakowa do Poznania, trzeba było mieć paszport. Co ciekawe, informacje o życiu ukazywały się w warszawskich gazetach pośród informacji z zagranicy. 
Co więcej, o ile np. w Królestwie Polskim i w zaborze pruskim obowiązywał ruch , to już w Galicji wozy konne i samochody poruszały się lewą stroną drogi, tak jak jeździ się wciąż w dzisiejszym Londynie.
Różnice między zaborami bardzo utrudniały zjednoczenie kraju po odzyskaniu w 1918 roku. Zobacz, jak radzili sobie z życiem w takich warunkach, a następnie rozwiąż zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here