quiz o wieliczce2

Imię
Kaplica św. Kingi jest tak cennym zabytkiem, że wstęp mają do niej tylko górnicy i pracownicy muzeum w Wieliczce.
Kaplica św. Kingi jest bardzo mała.
Ponieważ kaplica św. Kingi znajduje się głęboko pod ziemią jest tam bardzo zimno - temperatura spada poniżej zera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.