quiz o tajemniczym ogrodzie

Imię
Po epidemii w Indiach Mary Lennox wyjeżdża do swojego wuja do:
Kto został pierwszym przyjacielem Mary?
Kim była pani Medlock?
Kto kupił Mary narzędzia ogrodnicze i nasiona kwiatów?
Z jakiego powodu Colin całymi dniami przebywał w pokoju?
Co znajdowało się za zasłoną w pokoju Colina?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here