Quiz o Panu Samochodziku

Imię

Z kim Pan Samochodzik poszukiwał skarbu?

Jak miał na imię Pan Samochodzik?
Kto był tłumaczem Petersenów?

Przeciwnicy Pana Samochodzika w walce o odnalezienie skarbu templariuszy pochodzą z:

Kim był z zawodu Pan Samochodzik?
Akcja książki dzieje się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Quiz o Panu Samochodziku

Welcome to your Quiz o Panu Samochodziku

Imię

Co zrobił Peeta dla Katniss przed Igrzyskami?

Co oznacza numer dystryktu?

Dlaczego Katniss nawiązała sojusz z Rue?

Ile trybutów bierze udział w igrzyskach?

Dlaczego Kapitol urządzał Głodowe Igrzyska?

Jak nazywał się mentor Katniss i Peety?

Kto był tłumaczem Petersenów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here