quiz o Lalce

Imię
Rzecki jest w powieści autorem:
Sklep prowadzony przez Wokulskiego specjalizował się w branży
Maszynami latającymi fascynuje się nie tylko Wokulski, lecz także
Sklepem galanteryjnym pod nieobecność Wokulskiego zarządzał
Wokulski, Rzecki i Ochocki w Lalce to przedstawiciele:
Zagorzały zwolennik bonapartyzmu w Lalce to:
Izabela podczas miłosnych igraszek ze Starskim zgubiła:
Izabela Łęcka po śmierci swego ojca postanowiła:
Zakończenie Lalki wskazuje na to, że Prus zastosował w powieści kompozycję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here