quiz o Królu Maciusiu

Imię
Kto opowiada przygody króla Maciusia?
Król Maciuś rządzi:
Maciuś podróżuje:
Dzięki Maciusiowi wszystkie dzieci mogły:
W czasie audiencji dla dzieci król:
Reforma sejmu dziecięcego, która spowodowała straszny bałagan, polegała na tym, że:
Na końcu książki król Maciuś:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here