quiz o Gdyni

Imię i nazwisko
Kto był głównym projektantem i kierownikiem budowy portu w Gdynii?

Pierwsze statki zaczęły zawijać do gdyńskiego portu:

W Gdyni wybudowano:

Na zlecenie Rzeczpospolitej zbudowano statki:

Stocznia w Gdyni:

Centralny Okręg Przemysłowy został umiejscowiony na północy Polski.
W herbie Gdyni znajdują się 3 ryby
Gdynia do dzisiaj pozostaje małą wsią.
Gdynia wchodzi w skład Trójmiasta, razem z Gdańskiem i Sopotem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here