quiz II wś

Imię
Kiedy Polska miała większą powierzchnię?

Kiedy granice były bardziej naturalne?

Kiedy granice były bardziej zwarte?

Kiedy granice były łatwiejsze do obrony?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.