quiz Gra o Polske

Imię
Sprawy polskiej dotyczył punkt
Państwo polskie powinno
Państwo polskie powinno
Oprócz Polski swobodny dostęp do morza miała uzyskać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.