Pytanie otwarte Igrzyska śmierci

Imię
Czy widzicie jakieś podobieństwa między igrzyskami opisanymi w książce a igrzyskami starożytnymi lub nowożytnymi?
Dlaczego oryginalny tytuł książki "Hunger Games" został przetłumaczony na język polski jako "Igrzyska śmierci"?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.