pw4

Imię

  • Udało się dokonać 115 zrzutów.

  • Zrzutów dokonywano nie tylko bezpośrednio nad miastem, ale też nad Puszczą Kampinoską i Lasem Kabackim.

  • Niemcy podczas zrzutów zestrzelili 183 polskie samoloty.

  • Powstańcy nawiązali łączność radiową z lotnictwem we Włoszech.

  • Niektóre ze zrzutów nie zdążyły zostać przechwycone przez powstańców.

  • Zrzut był sygnalizowany specjalną melodią nadawaną przez radio.

  • Każdy z samolotów mógł zrzucić 30 paczek ze sprzętem, każda o wadze 500 kg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here