przydawka

Imię

 • dom z drewna –

 • buty ze skóry -

 • świat pod wodą -

 • lot pod niebem –

 • ogródek przy domu –

 • straż przy boku –

 • torba do szkoły –

Jakimi częściami mowy były wyrażone przydawki w poprzednim zadaniu?
Uzupełnij przydawkami poniższe przysłowia


 • W ciele duch.

 • Kłamstwo ma nogi.

 • Z chmury deszcz.

 • Upiec pieczenie przy ogniu.

Jakimi częściami mowy są te określenia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.