prl9

Imię
Co decydowało o zainteresowaniu młodzieży takimi imprezami jak festiwal w Jarocinie? Poszukaj informacji np. w internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.