prl6

Imię
Wymień widoczne na zdjęciu elementy charakterystyczne dla pochodu pierwszomajowego. Poszukaj w różnych źródłach haseł, które pojawiały się na transparentach, i wpisz je poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here