prl2

Imię
Posłuchaj kilku skeczy kabaretu Tey. W jakim stopniu twoja znajomość realiów PRL pozwala ci zrozumieć ich humorystyczny przekaz?
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here