prezentacja o Kościuszce

Imię
Kościuszko nosił trzy imiona: Andrzej, Tadeusz, Bonawentura.
Szkoła Rycerska, do której wstąpił Kościuszko, znajdowała się w Krakowie.
W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Kościuszko walczył w armii angielskiej.
Na wieść o dołączeniu króla do konfederacji targowickiej i zawieszeniu broni Kościuszko podał się do dymisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here