prawda fałsz Dziekie Pola

Imię
Dzikie Pola były zaludnionymi i żyznymi ziemiami. Było tu wiele miast, portów rzecznych i rybackich.
Tatarzy zarabiali pieniądze na handlu niewolnikami.
Granice południowo-wschodnie Rzeczpospolitej były bardzo dobrze chronione.

Dzikie Pola były miejscem ciągle zagrożonym najazdami tatarskimi.

Dzikie Pola były miejscem z nieurodzajnymi glebami, o złych warunkach atmosferycznych dla rozwoju rolnictwa.

Przyczyną słabego zaludnienia Dzikich Pól była zbyt duża ilość dzikiej zwierzyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.