powstanie wielkopolskie

Imię

listopada roku to ważna data w historii Polski. Wtedy podpisano kończący I wojnę światową rozejm w , zaś Józef po dotarciu do przejął władzę nad wojskiem. Dzień ten jest dziś uważany za symboliczną datę odzyskania przez Polskę i obchodzony jest jako święto . I chociaż 11 listopada 1918 roku wiedziano już, że Polska się odrodzi, to wciąż nieustalone były państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.