potop szwedzki

Imię

Opis oblężenia Częstochowy


Klasztor na Jasnej Górze w był jedną z najsilniejszych twierdz znajdujących się blisko granicy ze Śląskiem. W początkowej fazie potopu na czele których stał przeor Augustyn Kordecki, planowali poddać się obcym wojskom. Kiedy jednak szwedzkie oddziały stanęły pod murami klasztoru, zakonnicy nie wpuścili ich do środka. Rozpoczęło się oblężenie twierdzy trwające od 18 listopada do 27 grudnia 1655 roku. Pomimo iż obrońców klasztoru było prawie 10 razy mniej w porównaniu z ponad trzytysięczną armią , wróg nie był w stanie wedrzeć się do środka. Najeźdźcy zza morza   prowadzili ostrzał artyleryjski, jednak nie byli w stanie dokonać istotnych wyłomów w murach twierdzy. Zniechęceni nieugiętą postawą obrońców, zażądali wysokiego okupu. Kiedy jednak i tutaj spotkali się z odmową, zwinęli oblężenie i odeszli.  Obrona Jasnej Góry stała się polskim  i zmobilizowała do zrywu wojskowego, który zapoczątkował wypieranie z kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here