pisownia NIE

Imię
Podaj rzeczowniki z nie kojarzące się z wymienionymi słowami. • słabość, bezradność, bezsilność

 • spór, sprzeczka, kłótnia

 • wątpliwość, rozterka, wahanie

Do wyróżnionych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne z nie.


 • nudny film -

 • stary telewizor -

 • krótka reklama -

 • małe studio -

 • zepsuty owoc -

Uzupełnij informacje podanymi wyrazami z przeczeniem nie.


 • Prosimy o (wychylanie) się za barierkę.

 • (przestrzeganie) regulaminu będzie karane.

 • Pamiętaj! (jedzenie) słodyczy - zdrowie.

 • Prosimy o (wchodzenie) na halę bez koszyków.

Wymyśl i zapisz ostrzeżenia lub zakazy, które mogłyby informować o treści przedstawionych znaków. Pamiętaj, aby wszystkie napisy zawierały wyrazy z nie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here