paronimy

Imię

autorytarny / autorytatywny • Moim zdaniem twój mąż to potwór.

 • Te nieprawdziwe informacje zostały przedstawione w artykule w sposób.

bynajmniej / przynajmniej


 • Czy mogę liczyć na to, że posprzątasz w swoim pokoju?

 • Nie twierdzę , że jest to jedyny sposób, ale według mnie jest najlepszy.

 • Nauczyłaś się już do jutrzejszego egzaminu z gramatyki? – .

 • Przedstawienie teatralne będzie trwać jeszcze godzinę.

efektywny / efektowny


 • Jego taniec był tak , że nie mogliśmy od niego oderwać wzroku.

 • Aby się uczyć, nie możesz się rozpraszać głupotami.

 • Za swoją pracę otrzymała podwyżkę.

adoptować / adaptować


 • Nasz domek zrobił się dla nas za ciasny, więc strych. (cz. przesz. dok.)

 • Tomek z łatwością się w nowej szkole. (cz. teraź)

 • Ludzie dzieci z domów dziecka. (cz. teraź)

cezura / cenzura


 • Zdaniem Ryszarda Bugaja wybory 4 czerwca 1989 r. to wydarzenie, które nosi wszelkie cechy ważnej historycznej

 • w Polsce Ludowej trwała w okresie od 1944 do 1990 i funkcjonowała pod postacią instytucji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

 • Kozłowska nie zasłużyła na taki koniec kariery. Jaki był sens odsuwać od pracy tę sympatyczną, starszą panią? wieku jest bezsensowna. Mimo sześćdziesiątki zachowała przecież żywy umysł i trzeźwe spojrzenie.

emanować / epatować


 • Każdy jej krok zmysłowością.

 • Autorka czytelnika wulgaryzmami i scenami brutalnej przemocy.

 •  słuchaczy cudowną grą na skrzypcach.

hospitalizacja / hospitacja


  • – Proszę się niebawem spodziewać na zajęciach

  • – No tak – pomyślałem. –  przełożonego na wykładach czy ćwiczeniach rzeczywiście może się niekiedy skończyć… osoby ocenianej.kompania / kampania


 • Ruszyła  społeczna zapobiegająca homofobii.

 • Byłem dowódcą oficerskiej  karnej Armii Czerwonej.

magnes / magnez


 • Ma pani niedobory , proszę jeść więcej czekolady.

 • Z każdej podróży przywożę sobie i wieszam na lodówkę.

meloman / megaloman • Ojciec, zamiłowany , prowadził nas często do Parku Łazienkowskiego, gdzie w lecie odbywały się koncerty Chopinowskie.

 • Przy całej rozwiązłości mojej wyobraźni nigdy w tych sprawach nie byłem , nie opowiadałem więcej, niż mogłem.

 • On jest ! Opowiada niestworzone historie!

reprezentacyjny / reprezentatywny


 • Przyszłoroczna wystawa może na tę szumną nazwę zasłuży.


 • W rezultacie rządzi krajem partia, która nie jest  ani w sensie politycznym, ani intelektualnym, ani moralnym.status / statut


 • …i weszli do Yellowstone, któremu przed pięciu laty Kongres nadał pierwszego Parku Narodowego Stanów Zjednoczonych.

 • USA przyznały talibom jeńców wojennych, zgodnie z konwencją genewską.

 •  Szkoły Polskiej w Genewie nie regulował nauczania on-line.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here