Państwo bytanie otwarte

Imię

Zastanów się, w jakich sytuacjach demokratyczne państwo może zastosować przymus wobec swoich obywateli. Podaj przykłady takich działań. Uzasadnij odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.